فارسی Farsi

این ترجمه ی فارسی به حضور شما پیشکش می شود. ترجمه به زبان های دیگر را نیز پس از آماده شدن در این صفحه قرار می دهیم.
مرکز Crows Nest یک سازمان غیر انتفاعی و خیریه رسمی است که در قلب ناحیۀ Crows Nest واقع شده است.
کارمندان متعهد ما بهمراه بیش از 200 نفر از داوطلبان ، خدمات و فعالیت های خود را برای کمک به سالمندان ، افراد معلول ، مهاجران، والدین و افراد بی خانمان یا در معرض بی خانمانی قرار می دهند.
محل مجاور مرکز Crows Nest به نام Ernest Place که در کنار باریکه ای از دکان ها قرار دارد ؛ همواره سرشار از فعالیتهای اجتماعی است . شما میتواند در رستوران عمومی ما غذای مغذی صرف کرده ، یا به یکی از فعالیت های متعدد روزانۀ ما بپیوندید.
اگر خود شما نیاز به کمک دارید، یا خویشاوندی دارید که در خانه به پشتیبانی نیاز دارد، ما خدماتی مانند meals on wheels، تعویض ملافه تختخواب، و کمک برای خرید کردن نیز ارائه می نماییم.
برای یافتن آگاهی بیشتر یا یک بازدید کامل از مرکز، به ما با شماره 5122 9439 زنگ بزنید. اگر به مترجم نیاز داشتید به TIS شماره 450 131 تلفون کنید.
صبحانه برای فارسی زبانان
Persian morning tea
دانلود | Download in English